Andreas Chatzopoulos

@mimavox

AI-lecturer with a background in Philosophy and Cognitive Science

Currently teaching AI and programming at the University of Gothenburg. Research interests lies in Programming, Machine learning and Philosophy of mind.

 

  

Är subjektiva upplevelser oåtkomliga för vetenskapen?

Läser i SvD om Nils Uddenberg, docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning, som talar om att psykiatrin har två sidor, en naturvetenskaplig och en humanistisk. Med detta menar han att psykiatrin, förutom att vara en vetenskap inriktad på att bota sjukdomar, ”alltid haft en humanistisk…

Biological realism: A different point of view

Common for most contemporary views of Philosophy of Mind is their view of intentionality as the most fundamental feature of the mind. This view can be traced back to a proposal made by Franz Brentano in 1874 that dubs intentionality to be “the mark of…

Är medvetandet baserad på integrerad information?

En neurovetenskaplig teori som försöker förklara medvetandet är Giulio Tononis Integration Information Theory of Consciousness, och jag ämnar här sammanfatta vad den går ut på: För att kunna förklara vad medvetande är och hur det uppstår i hjärnan så fokuserar Tononi på att undersöka vad…

Bakgrund till nutida medvetandeforskning

Hur kommer det sig att vi är varelser som är medvetna om omvärlden? Vi har sinnesintryck som vi kan reflektera över, vi kan tänka, fantisera, skapa inre bilder, drömma och så vidare. Hur är allt detta möjligt? Hur kan hjärnans ”maskineri” åstadkomma allt detta? Vetenskapliga…